–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Post Affiliate Pro

Acceptatie van voorwaarden

Quality Unit, s. R. O. (hier aangeduid als “Quality Unit”) biedt haar Service (zoals hieronder gedefinieerd) aan u via haar website op www.qualityunit.com (de “Site”) en *.postaffiliatepro.com (URL van uw account), onderworpen aan deze Servicevoorwaardenovereenkomst (“TOS”). Door deze Servicevoorwaarden te accepteren of door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service of Site, erkent u dat u deze Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u deze Servicevoorwaarden aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een dergelijke entiteit en haar gelieerde ondernemingen aan deze Servicevoorwaarden te binden, in welk geval de termen “u” of “uw” zullen verwijzen naar dergelijke entiteit en haar gelieerde ondernemingen. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met deze Servicevoorwaarden, dient u deze Servicevoorwaarden niet te accepteren en mag u de Service niet gebruiken.

Door gebruik te maken van het door Post Affiliate Pro gehoste account (“Service”), alle diensten van Quality Unit, s.r.o., gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Quality Unit behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die de huidige Service uitbreiden of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen. Als een wijziging in deze Servicevoorwaarden voor U niet acceptabel is, is uw enige remedie om de toegang tot en het gebruik van de Service stop te zetten.

Beschrijving van de dienst

De “Service” omvat (a) de Site, (b) de LiveAgent-helpdesk en het chatsysteem, tools en diensten die via de Site en door de LiveAgent API beschikbaar worden gesteld via de Site, en (c) alle software, gegevens, tekst , afbeeldingen, geluiden, video en inhoud die beschikbaar zijn gesteld via de site of services, of zijn ontwikkeld via de LiveAgent API (gezamenlijk de “Inhoud” genoemd).

Toegang tot en gebruik van de dienst

Met inachtneming van de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, mag u de Service alleen openen en gebruiken voor uw interne zakelijke doeleinden zoals bedoeld in de Overeenkomst. Je zal niet:

 • de Service in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, timeshare of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan een derde partij, anders dan uitdrukkelijk toegestaan door deze Servicevoorwaarden;
 • de Service gebruiken om gegevens namens een derde partij te verwerken, of
 • de Service gebruiken op een onwettige manier of op een manier die de integriteit of prestaties van de Service en zijn componenten verstoort of verstoort.

Uitsluitend met inachtneming van het beperkte recht op toegang tot en gebruik van de Service die uitdrukkelijk aan U is verleend onder deze Servicevoorwaarden, blijven alle rechten, titels en belangen in en op de Service en zijn componenten bij en behoren uitsluitend tot Quality Unit. U mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken om ten onrechte enige sponsoring of associatie met Quality Unit te impliceren, of anderszins proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Service of de gerelateerde systemen of netwerken.

U bent verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, berichten of andere materialen die u plaatst of anderszins verzendt via de Dienst. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw login en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw login of account. U stemt ermee in en erkent dat uw login slechts door één (1) persoon mag worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan. Het systeem zal dergelijk gedrag automatisch detecteren en u gaat ermee akkoord dat Quality Unit u hiervoor een extra maandelijks bedrag in rekening kan brengen.

Quality Unit behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen tot een of al uw accounts om te reageren op uw verzoeken om technische ondersteuning. We zullen passende administratieve, fysieke en technische waarborgen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens. We zullen uw gegevens niet vrijgeven, behalve als de wet dit vereist of als u dit toestaat.

U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Service, inclusief Uw inhoud, ongecodeerd kan worden overgedragen en het volgende omvat:

 • transmissies via verschillende netwerken;
 • wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten en
 • overdracht aan externe leveranciers en hostingpartners van Quality Unit om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig zijn om de Service te bedienen en te onderhouden. Quality Unit zal redelijke inspanningen leveren om op de site te publiceren of U op de hoogte te stellen van geplande downtime van de Service.

Het nalaten van Quality Unit om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht in. U erkent dat deze Servicevoorwaarden een contract zijn tussen u en Quality Unit, ook al is het elektronisch en niet fysiek ondertekend door u en Quality Unit, en het regelt uw gebruik van de Service en vervangt eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Quality Eenheid.

Accountvoorwaarden

 • U moet 18 jaar of ouder zijn om deze Service te gebruiken.
 • U moet een mens zijn. Accounts die zijn geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig emailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Quality Unit kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze beveiligingsverplichting.
 • U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die wordt gepost en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account (zelfs wanneer inhoud wordt geplaatst door anderen die accounts onder uw account hebben).
 • U mag uzelf niet verkeerd voorstellen of de identiteit van iemand anders aannemen tijdens het gebruik van deze service.
 • U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Schending van een van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van uw Account. Hoewel Quality Unit dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op de Service verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Quality Unit niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op de Service is geplaatst en dat u niettemin aan dergelijk materiaal kunt worden blootgesteld. U stemt ermee in de Service op eigen risico te gebruiken.

Betalingen, terugbetalingen, voorwaarden voor upgraden en downgraden

Alle abonnementen worden geleverd met een eerste gratis proefperiode van 14 dagen.

Voor het betalen van accounts is een geldige kredietkaart nodig. Alle terugkerende betalingen worden verwerkt door onze betalingsverwerkers Braintree, Stripe of PayPal. Als u uw kredietkaartgegevens niet binnen de gratis proefperiode aan Quality Unit verstrekt, wordt uw account opgeschort en kan deze alleen opnieuw worden geactiveerd door uw kredietkaartgegevens in te dienen. Zodra u kredietkaartgegevens heeft verstrekt, wordt u onmiddellijk gefactureerd en eindigt uw proefperiode.

De Service wordt maandelijks vooraf gefactureerd en wordt niet terugbetaald (pay-as-you-go-basis). Er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke servicemaanden, upgrades/downgrades of terugbetalingen voor maanden die niet zijn gebruikt met een open account. Om iedereen gelijk te behandelen, worden er geen uitzonderingen gemaakt.

Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of heffingen die worden opgelegd door belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al dergelijke belastingen, heffingen of heffingen, exclusief Amerikaanse (federale of staats) belastingen.

Voor elke upgrade of downgrade op abonnementsniveau wordt automatisch het nieuwe tarief in rekening gebracht op uw kredietkaart die u heeft opgegeven bij uw volgende betalingscyclus.

Het downgraden van uw Service kan leiden tot verlies van Inhoud, functies of capaciteit van uw Account. Quality Unit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke schade.

Wijzigingen en updates van facturering

De Eigenaar van het account heeft het recht om een update te vragen van de factuurgegevens op de facturen voor het gebruik van de Dienst. De update moet worden aangevraagd via email verzonden naar support@postaffiliatepro.com binnen de eerste 15 dagen na de laatste factuuruitgifte. U ontvangt een creditnota en een bijgewerkte factuur met de nieuwe factuurgegevens. Verzoeken die na de 15 dagen sinds de laatste uitgave zijn ingediend, worden afgewezen en u moet wachten tot de nieuwe factuur op de volgende factuurdatum wordt uitgegeven.

Licenties gehost op onze cloudservers

Emails die vanaf een account worden verzonden, worden gedurende 2 maanden in de databank bewaard. Een uitgebreide lijst van onbewerkte klikken wordt gedurende een periode van 6 maanden in de databank opgeslagen.

BTW-ID verwerking

Als de klant een correct en geldig btw-nummer heeft gekregen (volgens de Europese wetgeving), is de klant als enige verantwoordelijk voor het toepassen van het btw-nummer in het vereiste veld in zijn klantenprofiel. Quality Unit betaalt geen klanten terug die hun btw-nummer niet zelf hebben toegepast.

Annulering en beëindiging

U bent als enige verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. U kunt uw account op elk moment annuleren door naar het gedeelte Mijn account in uw paneel te gaan en ervoor te kiezen uw abonnement op te zeggen.

Al uw inhoud (tekst en bestanden) wordt bij annulering onmiddellijk uit de service verwijderd. Deze informatie kan niet worden hersteld nadat uw account is geannuleerd.

Als u de service opzegt vóór het einde van uw huidige betaalde maand, wordt uw opzegging onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht.

Quality Unit heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al huidig of toekomstig gebruik van de Service, of enige andere Quality Unit-service, om welke reden dan ook te allen tijde te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle Inhoud in uw Account. Quality Unit behoudt zich het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren om welke reden dan ook.

Wijzigingen in de service en prijzen

Quality Unit behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, en elk en al huidig en toekomstig gebruik van de Service te weigeren, op te schorten of te beëindigen uw account (een deel daarvan) of gebruik van de Service en verwijder en verwijder uw inhoud in de Service, om welke reden dan ook, inclusief als Quality Unit van mening is dat u deze Servicevoorwaarden hebt geschonden.

Quality Unit zal alle redelijke inspanningen leveren om rechtstreeks contact met u op te nemen via email of telefoon om u te waarschuwen voordat uw account wordt opgeschort of beëindigd. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die een reden kan zijn voor beëindiging van uw gebruik van de Service, kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Prijzen van alle Services, inclusief maar niet beperkt tot maandelijkse abonnementskosten voor de Service, kunnen worden gewijzigd met een opzegtermijn van 30 dagen van ons. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan door de wijzigingen op de Quality Unit-site (www.qualityunit.com) of de Service zelf te plaatsen.

Quality Unit is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

Alle inhoud die op de Service wordt geplaatst, moet voldoen aan de EU-auteursrechtwetgeving.

We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Service verstrekt. Je profiel en geüploade materialen blijven van jou. Als u of iemand anders met een account onder uw account inhoud echter openbaar maakt, stemt u ermee in dat anderen uw inhoud kunnen bekijken en delen.

Quality Unit screent Inhoud niet vooraf, maar Quality Unit en de door haar aangewezen persoon hebben het recht (maar niet de plicht) naar eigen goeddunken om Inhoud die beschikbaar is via de Service te weigeren of te verwijderen.

Algemene voorwaarden

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De service wordt geleverd op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis.

Technische ondersteuning wordt alleen geboden aan betalende rekeninghouders en is alleen beschikbaar via email, telefoon en online chat tijdens werkdagen van 8:00 – 16:00 GMT+1.

U begrijpt dat Quality Unit externe leveranciers en hostingpartners gebruikt om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig zijn om de Service uit te voeren.

U mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze is gekoppeld aan de Service, Quality Unit of een andere Quality Unit-service.

U mag broncode die openbaar is niet reverse-engineeren of hergebruiken. Dit omvat alle javascript.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, de computercode die de Service aandrijft, of toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de toestemming van Quality Unit.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden.

Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen met misbruik of vergelding) van een klant, werknemer, lid of functionaris van een Quality Unit zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het account.

U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Service, inclusief uw Inhoud, ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten.

U mag geen ongevraagde email of “spam”-berichten uploaden, posten, hosten of verzenden. Hieronder vallen ook Aanmelden, Afmelden mailprogramma’s. We hebben het recht om uw account stop te zetten als deze regels worden overtreden.

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Als uw bandbreedtegebruik de maandelijkse limiet overschrijdt, of aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde bandbreedtegebruik, behouden we ons het recht voor om uw account onmiddellijk op te schorten of uw bestandshosting te vertragen totdat u uw bandbreedteverbruik kunt verminderen of uw account kunt upgraden.

Quality Unit garandeert niet dat (i) de service zal voldoen aan uw specifieke vereisten, (ii) de service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de dienst hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Quality Unit niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Quality Unit op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (ii) de aanschafkosten van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of ontvangen berichten of transacties die via of van de dienst zijn aangegaan; (iii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van een derde partij over de dienst; of (v) enige andere kwestie met betrekking tot de dienst.

Het falen van Quality Unit om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Quality Unit en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Quality Unit (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar support@postaffiliatepro.com

Post Affiliate Network

Door gebruik te maken van het door Post Affiliate Network gehoste account (“Service”), alle diensten van Quality Unit, s.r.o., gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Quality Unit behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die de huidige Service aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen

Accountvoorwaarden

 • U moet 18 jaar of ouder zijn om deze Service te gebruiken.
 • U moet een mens zijn. Accounts die zijn geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig emailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Quality Unit kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze beveiligingsverplichting.
 • U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die wordt gepost en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account (zelfs wanneer inhoud wordt geplaatst door anderen die accounts onder uw account hebben).
 • U mag uzelf niet verkeerd voorstellen of de identiteit van iemand anders aannemen tijdens het gebruik van deze service.
 • U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Schending van een van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van uw Account. Hoewel Quality Unit dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op de Service verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Quality Unit niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op de Service is geplaatst en dat u niettemin aan dergelijk materiaal kunt worden blootgesteld. U stemt ermee in de Service op eigen risico te gebruiken.

Betalingen, terugbetalingen, voorwaarden voor upgraden en downgraden

Voor het betalen van accounts is een geldige kredietkaart nodig. Alle terugkerende betalingen worden verwerkt door onze betalingsverwerker 2checkout.

De Service wordt maandelijks vooraf gefactureerd en kan niet worden terugbetaald. Er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke servicemaanden, upgrades/downgrades of terugbetalingen voor maanden die niet zijn gebruikt met een open account. Om iedereen gelijk te behandelen, worden er geen uitzonderingen gemaakt.

Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of heffingen die worden opgelegd door belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al dergelijke belastingen, heffingen of heffingen.

Voor elke upgrade of downgrade op abonnementsniveau wordt het nieuwe tarief in rekening gebracht op uw kredietkaart en wordt de factureringscyclus opnieuw ingesteld. Oude terugkerende bestelling wordt gestopt door ons team.

Het downgraden van uw Service kan leiden tot verlies van Inhoud, functies of capaciteit van uw Account. Quality Unit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke schade.

Annulering en beëindiging

U bent als enige verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. U kunt uw account op elk moment annuleren door naar het gedeelte Mijn account in uw paneel te gaan en ervoor te kiezen uw abonnement op te zeggen.

Al uw Inhoud (tekst en bestanden) wordt bij opzegging onmiddellijk van de Dienst verwijderd. Deze informatie kan niet worden hersteld nadat uw account is geannuleerd.

Als u de Dienst opzegt vóór het einde van uw huidige betaalde maand, wordt uw opzegging onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht. We verwerken geen gedeeltelijke terugbetalingen als u uw account halverwege de betalingscyclus heeft stopgezet.

Quality Unit heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al huidig of toekomstig gebruik van de Service, of enige andere Quality Unit-service, om welke reden dan ook te allen tijde te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle Inhoud in uw Account. Quality Unit behoudt zich het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren om welke reden dan ook.

Wijzigingen in de service en prijzen

Quality Unit behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of tijdelijk of permanent te beëindigen.

Prijzen van alle Services, inclusief maar niet beperkt tot maandelijkse abonnementskosten voor de Service, kunnen worden gewijzigd met een opzegtermijn van 30 dagen van ons. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan door de wijzigingen op de Quality Unit-site (www.qualityunit.com) of de Service zelf te plaatsen.

Quality Unit is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Alle inhoud die op de Service wordt geplaatst, moet voldoen aan de auteursrechtwetgeving van de VS en de Europese Unie.

We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Service verstrekt. Je profiel en geüploade materialen blijven van jou. Als u of iemand anders met een account onder uw account inhoud echter openbaar maakt, stemt u ermee in dat anderen uw inhoud kunnen bekijken en delen.

Quality Unit screent Inhoud niet vooraf, maar Quality Unit en de door haar aangewezen persoon hebben het recht (maar niet de plicht) naar eigen goeddunken om Inhoud die beschikbaar is via de Service te weigeren of te verwijderen.

Algemene voorwaarden

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De service wordt geleverd op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis.

Technische ondersteuning wordt geboden aan alle accounthouders en is tijdens werkdagen beschikbaar via email, telefoon en online chat.

U begrijpt dat Quality Unit externe leveranciers en hostingpartners gebruikt om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig zijn om de Service uit te voeren.

U mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze is gekoppeld aan de Service, Quality Unit of een andere Quality Unit-service.

U mag broncode die openbaar is niet reverse-engineeren of hergebruiken. Dit omvat alle javascript.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, de computercode die de Service aandrijft, of toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de toestemming van Quality Unit.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden.

Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen met misbruik of vergelding) van een klant, werknemer, lid of functionaris van een Quality Unit zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het account.

U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Service, inclusief uw Inhoud, ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten.

U mag geen ongevraagde email of “spam”-berichten uploaden, posten, hosten of verzenden.

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Als uw bandbreedtegebruik de maandelijkse limiet overschrijdt, behouden we ons het recht voor om uw account onmiddellijk op te schorten totdat u uw bandbreedteverbruik kunt verminderen of uw account kunt upgraden.

Quality Unit garandeert niet dat (i) de service zal voldoen aan uw specifieke vereisten, (ii) de service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de dienst hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Quality Unit niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Quality Unit op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (ii) de aanschafkosten van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of ontvangen berichten of transacties die via of van de dienst zijn aangegaan; (iii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van een derde partij over de dienst; of (v) enige andere kwestie met betrekking tot de dienst.

Het falen van Quality Unit om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Quality Unit en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Quality Unit (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar de klantenservice van QualityUnit dot com.

Bijgewerkt op 2 mei 2019
Gerelateerde artikels

Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, gaan we uit van uw toestemming om cookies te plaatsen zoals beschreven in onze privacy- en cookiebeleid.

×

Plan een één-op-één gesprek en ontdek hoe Post Affiliate Pro uw bedrijf ten goede kan komen.

We zijn beschikbaar op meerdere data

Plan een gesprek
Start Free Trial