–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

RoboKassa

Een elektronisch betalingsbedrijf opgericht voor snelle en gemakkelijke betalingen voor diensten.

Opmerking! Dit is een beschrijving van de integratie met RoboKassa.

Activering

 1. Activeer de RoboKassa-plug-in in Verkoperspaneel > Plug-ins
 2. Configureer de RoboKassa-plug-in en stel een veilig wachtwoord in 2
 3. Ga naar het RoboKassa-verkoperspaneel en stel Resultaat-URL3 in op:

RoboKassa-betaalformulier toevoegen – DEMO1

Nu kunt u het RoboKassa-betaalformulier aan uw pagina toevoegen.

Bewerk de instellingen van RoboKassa PayForm in onderstaande CODE. Voeg deze code toe aan uw website (DEMO1):

<?php

function print_kassa() {

// registration info (login, password #1)
$mrh_login = "demo";
$mrh_pass1 = "Morbid11";

// number of order
$inv_id = 0;

// order description
$inv_desc = "ROBOKASSA Advanced User Guide";

// sum of order
$out_summ = "8.96";

// code of goods
$shp_item = 1;

// default payment e-currency
$in_curr = "PCR";

// language
$culture = "en";

// encoding
$encoding = "utf-8";

require_once 'PapApi.class.php';

// init session for PAP
$session = new Gpf_Api_Session("URL_TO_PostAffiliatePro/scripts/server.php");

// register click
$clickTracker = new Pap_Api_ClickTracker($session);
try {
  $clickTracker->track();
  $clickTracker->saveCookies();
} catch (Exception $e) {
}
$clickTracker->save3rdPartyCookiesOnly();

$visitorId = $clickTracker->getVisitorId();

// generate signature
$crc = md5("$mrh_login:$out_summ:$inv_id:$mrh_pass1:Shp_item=$shp_item:shp_papCookie=$visitorId");

?>

<table cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" style="border: 1px solid black;">
	<colgroup>
		<col style="text-align: center; background-color: White;">
		<col style="text-align: center; background-color: White;">
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr>
		<td rowspan="3"><img alt="RoboKassa"src="http://www.roboxchange.com/Images/Qiwi.gif"></td>
		<td>
		<form id="fq0" name="fq0" action="https://merchant.roboxchange.com/Index.aspx" method="post" style="margin: 0px;">
			<table>
				<colgroup><col style="text-align: left; background-color: White; width: 100px;"><col style="text-align: center; background-color: White; width: 99%;"><col style="text-align: right; background-color: White; width: 10px;">
				</colgroup>
				<tbody><tr><td>
					<input name="MrchLogin" value="<?php echo $mrh_login; ?>" type="hidden">
					<input name="InvId" value="<?php echo $inv_id; ?>" type="hidden">
					<input name="Desc" value="<?php echo $inv_desc; ?>" type="hidden">
					<input name="Culture" value="<?php echo $culture; ?>" type="hidden">
					<input name="SignatureValue" value="<?php echo $crc;?>" type="hidden">
					<input name="EMail" value="" type="hidden">
					<input name="OutSum" value="<?php echo $out_summ; ?>" type="hidden">
					<input name="Shp_item" value="<? echo $shp_item; ?>" type="hidden">
					<input name="in" readonly="readonly" size="7" value="<?php echo $out_summ ;?>">
					<input name="shp_papCookie" value="<?php echo $visitorId;?>" type="hidden" id="pap_g93jq7x6">
					<input name="IncCurrLabel" value="QiwiR" type="hidden">

				</td><td>
				<span style="font-weight: bold;">QIWI</span></td><td><input value="Pay" type="submit">
				</td></tr></tbody>
			</table>
		</form></td></tr><tr><td><img alt="RoboKassa"src="http://www.roboxchange.com/Images/Robokassa115x15.gif"></td></tr><tr><td>
		<form id="f0" name="f0" action="https://merchant.roboxchange.com/Index.aspx" method="post" style="margin: 0px;">
			<table>
				<colgroup><col style="text-align: left; background-color: White; width: 100px;"><col style="text-align: center; background-color: White; width: 99%;"><col style="text-align: right; background-color: White; width: 10px;"></colgroup>
				<tbody><tr><td id="sIncSum0">
					<input name="MrchLogin" value="<?php echo $mrh_login; ?>" type="hidden">
					<input name="InvId" value="<?php echo $inv_id; ?>" type="hidden">
					<input name="Desc" value="<?php echo $inv_desc; ?>" type="hidden">
					<input name="Culture" value="<?php echo $culture; ?>" type="hidden">
					<input name="SignatureValue" value="<?php echo $crc;?>" type="hidden">
					<input name="EMail" value="" type="hidden">
					<input name="OutSum" value="<?php echo $out_summ;?>" type="hidden">
					<input name="Shp_item" value="<? echo $shp_item; ?>"" type="hidden">
					<input name="shp_papCookie" value="<?php echo $visitorId;?>" type="hidden" id="pap_g93jq7x6">
					<input id="in" name="in" readonly="readonly" size="7" value="">
				</td><td id="sIncCurr0"><select id="IncCurrLabel" name="IncCurrLabel" onchange="curr_chf0()"><option value="">Other payment methods</option><optgroup label="Electronic currencies"><option value="PCR">Yandex.Money</option><option value="WMR">WMR</option><option value="WMZ">WMZ</option><option value="WME">WME</option><option value="WMU">WMU</option><option value="WMY">WMY</option><option value="WMB">WMB</option><option value="MoneyMailR">RUR MoneyMail</option><option value="RuPayR">RUR RBK Money</option><option value="W1R">RUR W1</option><option value="EasyPayB">EasyPay</option><option value="LiqPayZ">USD LiqPay</option><option value="WebCredsR">RUR WebCreds</option></optgroup><optgroup label="Other payment methods"><option value="ElecsnetR">Via Elecsnet terminals</option><option value="IFreeR">Via SMS</option><option value="ContactR">Via CONTACT system</option><option value="PayPalZ">Via PayPal</option><option value="BANKR">By bank card</option><option value="OceanBankR">By bank card via Platezh.ru</option><option value="MPBeelineR">Beeline mobile payments</option></optgroup></select></td><td id="sSubmit0"><input id="BSubmit" value="Pay" type="submit"></td></tr></tbody>
			</table>
		</form>
	</td></tr>
	</tbody>

</table>
<?php
}

print_kassa();
?>

Merk op dat u het werkelijke PapApi-bestand in de map moet hebben waar het betalingsformulier zich bevindt. U kunt het downloaden van uw Verkoperspaneel > Start > Tools > Integratie > API-integratie > Download PAP.

RoboKassa-betaalformulier toevoegen – DEMO2

Nu kunt u RoboKassa Pay Form (DEMO2) aan uw pagina toevoegen. Voorbeeld DemoShop2: http://robokassa.ru/DemoShop/Demo2.aspx?CodeLang=Php

Bewerk de instellingen van RoboKassa PayForm in onderstaande CODE. Voeg deze code toe aan uw website:

<?php

// registration info (login, password #1)
$mrh_login = "demo";
$mrh_pass1 = "Morbid11";

// number of order
$inv_id = 0;

// order description
$inv_desc = "ROBOKASSA Advanced User Guide";

// sum of order
$out_summ = "8.96";

// code of goods
$shp_item = "2";

// default payment e-currency
$in_curr = "PCR";

// language
$culture = "en";

require_once 'PapApi.class.php';

// init session for PAP
$session = new Gpf_Api_Session("URL_TO_PostAffiliatePro/scripts/server.php");

// register click
$clickTracker = new Pap_Api_ClickTracker($session);
try {
  $clickTracker->track();
  $clickTracker->saveCookies();
} catch (Exception $e) {
}
$clickTracker->save3rdPartyCookiesOnly();

$visitorId = $clickTracker->getVisitorId();

// generate signature
$crc = md5("$mrh_login:$out_summ:$inv_id:$mrh_pass1:Shp_item=$shp_item:shp_papCookie=$visitorId");

// payment form
print
	"<form action='https://merchant.roboxchange.com/Index.aspx' method=POST>".
		"<input type=hidden name=MrchLogin value=$mrh_login>".
		"<input type=hidden name=OutSum value=$out_summ>".
		"<input type=hidden name=InvId value=$inv_id>".
		"<input type=hidden name=Desc value='$inv_desc'>".
		"<input type=hidden name=SignatureValue value=$crc>".
		"<input type=hidden name=Shp_item value='$shp_item'>".
		"<input type=hidden name=IncCurrLabel value=$in_curr>".
		"<input type=hidden name=Culture value=$culture>".
		"<input type=hidden name=shp_papCookie value=\"$visitorId\" id=\"pap_g93jq7x6\">".
		"<input type=submit value='Pay'>".
	"</form>";

?>

Merk op dat u het werkelijke PapApi-bestand in de map moet hebben waar het betalingsformulier zich bevindt. U kunt het downloaden van uw Verkoperspaneel > Start > Tools > Integratie > API-integratie > Download PAP

Meldingen

Als u emailmeldingen naar verkopers of gelieerde ondernemingen wilt verzenden, vergeet dit dan niet in te stellen in Configuraties > Emailmeldingen > Bij nieuwe verkoop.
Terug naar Integraties GRATIS account aanmaken
Wilt u uw partnersoftware nog verder verbeteren? Bekijk de aMember-integratie voor Post Affiliate Pro.

aMember

Dit artikel beschrijft integratiemogelijkheden voor Post Affiliate Pro, inclusief terugkerende verkopen met PayPal en integratie van het aanmeldingsformulier. Er wordt ook vermeld dat aMember kan worden geïntegreerd met Post Affiliate Pro, waarbij code moet worden toegevoegd aan de aMember thanks.html-pagina. Er wordt verder uitgelegd hoe de integratie van PayPal kan worden aangepast om te werken met Post Affiliate Pro en hoe Amember kan worden geïntegreerd om automatisch partneraccounts aan te maken.

Wilt u uw partnersoftware nog verder verbeteren? Bekijk de 2Checkout INS-integratie voor Post Affiliate Pro.

2Checkout INS integratie

Het artikel biedt instructies voor het integreren van 2Checkout met Post Affiliate Pro voor online betalingen. Het vereist de plug-in "2Checkout" en trackingcookiwaarde (visitorId) in het HTML-verkoopformulier. Het artikel legt ook uit hoe u 2Kassa-instellingen in het leveranciersgebied kunt configureren en de kliktrackingcode moet integreren om alles te laten werken. Terugkerende commissies kunnen ook worden gebruikt als de functie is geactiveerd in Post Affiliate Pro. Het artikel biedt ook verwante bronnen voor betalingsverwerking.

Wilt u uw partnersoftware nog verder verbeteren? Bekijk de 1ShoppingCart-integratie voor Post Affiliate Pro.

1ShoppingCart

Het artikel beschrijft de Post Affiliate Pro, een tool die gebruikt kan worden om de verkoop en commissies van partners te volgen en te integreren met een bedankpagina. Het artikel beschrijft hoe de tool kan worden geïntegreerd met platforms zoals 1ShoppingCart en legt uit hoe verkoop en producten gevolgd kunnen worden met behulp van de code. Het artikel benadrukt ook dat de tool gratis is en aanpasbaar aan de behoeften van elke gebruiker.

Wilt u uw partnersoftware nog verder verbeteren? Bekijk de Instamojo-integratie voor Post Affiliate Pro.

Instamojo

De tekst gaat over het integreren van de betalingsgateway en online winkel Instamojo en Post Affiliate Pro. Om dit te bereiken, moet je een API-sleutel en verificatietoken krijgen, de trackingplug-in inschakelen en verkoop-trackingcode toevoegen aan de bedankpagina. Instamojo wordt beschreven als een populaire betalingsgateway en e-commerceplatform in India. Er zijn geen instelkosten of onderhoudskosten. Er is ook een stappenplan beschikbaar om de integratie uit te voeren.

Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, gaan we uit van uw toestemming om cookies te plaatsen zoals beschreven in onze privacy- en cookiebeleid.

×

Plan een één-op-één gesprek en ontdek hoe Post Affiliate Pro uw bedrijf ten goede kan komen.

We zijn beschikbaar op meerdere data

Plan een gesprek